TRUNG TÂM ĐIỆN THOẠI - LAPTOP - ĐIỆN MÁY - ĐIỆN LẠNH VĨNH QUANG

1. 02 Trưng Nhị, Phường 2, Thành Phố Cà Mau.

Điện thoại: 0290 3822666.

2. 04 Trưng Nhị, Phường 2, Thành Phố Cà Mau.

Điện thoại: 0290 3666699.

     3. 12-14 Trưng Nhị, Phường 2, Thành Phố Cà Mau.

Điện thoại: 0290 3834040.