TRUNG TÂM ĐIỆN THOẠI - LAPTOP - ĐIỆN MÁY - ĐIỆN LẠNH VĨNH QUANG

1. 02 Trưng Nhị, Phường 2, Thành Phố Cà Mau.

Điện thoại: 0290 3822666.

          2. 116 Nguyễn Tất Thành, Khóm 1, Thị Trấn Năm Căn.

Điện thoại: 0290 33876979.

    3. 12-14 Trưng Nhị, Phường 2, Thành Phố Cà Mau.

Điện thoại: 0290 3834040

  4. 7-9 Ngô Quyền, Phường 2, Thành Phố Cà Mau.

Điện thoại: 0290 3666699.